Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Hem
  2. Om en anhörig dör

Om en anhörig dör

Om en anhörig går bort kan det vara svårt att fokusera på något annat än sorgen. Ändå är det en hel del man måste ta itu med när det gäller dödsbon. Vi hoppas att den här checklistan kan avlasta lite grann så att du kan fokusera mer på nära och kära och, förstås, ditt eget sorgearbete.

Checklista - Om en anhörig dör

Beställ ett dödsfallsintyg

Ett dödsfallsintyg visar information om den avlidne, dödsfallet och den avlidnes familjeförhållanden. Du beställer dödsfallsintyget via Skatteverkets hemsida, alternativt kan du få en kopia via begravningsbyrån. Dödsfallsintyget behövs vid kontakt med banker, försäkringsbolag med flera.

Boka begravning

Att boka begravning kan kännas självklart när en anhörig gått bort, men det är långt från alltid de efterlevande är säkra på hur begravningen ska gå till. Kom ihåg att kolla upp om den avlidne dokumenterat sina önskemål om begravning i t.ex. Livsarkivet eller motsvarande.

Betala räkningar

Om den avlidnes tillgångar överstiger eventuella skulder kan du utan problem betala dödsboets räkningar. Alla räkningar till dödsboet går att betala från dödsboets konton. Ta med räkningarna till den avlidnes bank, så hjälper banken dig med betalningen. Om det är osäkert om den avlidnes pengar kommer räcka till att betala alla räkningar ska du istället kontakta borgenärerna och be om anstånd med betalningen tills bouppteckningen är klar. Räkningar för begravning och bouppteckning ska dock alltid betalas, eftersom de är prioriterade.

Säg upp prenumerationer och abonnemang

Tidningsprenumerationer, telefonabonnemang och dylikt som inte ska finnas kvar ska sägas upp direkt

Förrätta bouppteckning

Om det finns tillgångar kvar efter att begravningen har betalats, eller om den avlidne ägde bostadsrätt eller fastighet, ska bouppteckning upprättas. Bouppteckningen ska ha skickats in till Skatteverket (där den registreras) inom fyra månader från dödsfallet. Det finns inget lagkrav på att man ska anlita en jurist men vill du vara säker på att bouppteckningen blir korrekt upprättad kan det vara bra att ta hjälp. Om du upprättar en bouppteckning på egen hand och råkar skriva fel är det nämligen inte säkert att Skatteverket noterar felet, och det leder i värsta fall till att ni måste göra en tilläggsbouppteckning.

Avveckla dödsboet och fördela arvet

När bouppteckningen registrerats kan man gå vidare med avveckling av dödsboet, genom exempelvis försäljning av bostad och avslut av bankengagemang. Om det bara finns en arvinge går det bra att med hjälp av bouppteckningen föra över allt till denne, men om ni är flera behöver ni ett arvskifte. Ett arvskifte är ett avtal mellan arvingarna som beskriver hur arvet ska fördelas. Om det finns en efterlevande make eller sambo ska ni eventuellt också förrätta bodelning mellan denne och dödsboet.

Deklarera och ta emot slutskattebeskedet

Tidigast året efter dödsfallet, och i vissa fall senare än så, kommer dödsboets sista deklaration. När dödsboets slutskattebesked kommit senare samma år kan dödsboet avslutas.

Att hantera ett dödsbo är ofta ovant och ett omfattande arbete som kräver kunskap om hur man ska gå tillväga och många kontakter med banker och myndigheter. Vi på Verahill hjälper gärna till med både juridiken och det praktiska, så att du får tid att bearbeta din sorg.

Kontakta oss idag! 

Läs alla våra checklistor