Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Familjejuridik för alla – genom hela livet

Det finns en märklig uppfattning om att familjejuridik handlar om lagar och regler, men så är det inte. I själva verket handlar det helt och hållet om människor och de situationer som vi alla hamnar i någon gång i livet.

Familjejuridik handlar om allt det som rör både livet och döden. Om kärlek, separationer, glädje och sorg. Om människor som flyttar ihop, flyttar isär eller gifter sig. Människor som bildar familj, bygger hem eller förlorar en närstående. Människor som någon gång i livet behöver juridisk hjälp – men som sällan inser det förrän det är för sent.

Faktum är att 96 av 100 svenskar aldrig har tagit hjälp av en familjejurist, trots att många med all säkerhet skulle behöva det. Alltför få har till exempel skrivit testamente och kan därmed inte vara säkra på att deras arvegods går dit de vill, vilket är särskilt olyckligt i en tid då stjärnfamiljer blir lika vanliga som kärnfamiljer.

Andra har felaktigt skrivna och därför ogiltiga äktenskapsförord – utan att veta om det. Eller så har de inget äktenskapsförord alls, för att de i förälskelsen skimmer är övertygade om att de aldrig kommer att skilja sig. Men vem är inte det, just då?

 Inte heller vet tillräckligt många hur viktigt det är med ett skriftligt gåvobrev för att undvika framtida missförstånd i samband med större gåvor till sin partner, sina barn eller barnbarn. Och hur många sambor går omkring och tror att de har samma rättigheter som gifta par, för att alltför sent upptäcka att så inte alls är fallet?

Det här är synd, onödigt och något vill vi ändra på. Det är dags för juridiken att få en naturlig och självklar plats i allas liv. Därför startade vi Verahill.

Vi är en juristbyrå specialiserad på familjejuridik. Men framför allt är vi en juristbyrå med ett kall: Att hjälpa så många människor som möjligt till ett tryggare liv. Det gör vi genom att göra familjejuridik tillgänglig och attraktiv för alla människor i Sverige. Det är vår mission.

Den dagen varje familj i Sverige har gjort sin tillvaro lite tryggare med hjälp av minst en vardagsjuridisk tjänst, är den dag vi vet att vi har lyckats. Det är vår vision. Att göra det lika självklart att ta hjälp av en familjejurist som att ha en hemförsäkring, gå till tandläkaren eller besiktiga bilen.

Familjejuridik är inte något konstigt eller jobbigt. Familjejuridik är en hjälp för att kunna känna sig trygg – genom hela livet.