Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Socialrätt

Vi vet att det kan vara en både främmande och jobbig upplevelse att gå igenom enprocess om tvångsomhändertagande av barn och unga enligt LVU (lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga). Vårt sätt att arbeta är anpassat efter dina behov och vår utgångspunkt är att ge dig de bästa förutsättningarna för att du ska komma till tals under utredningen. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor i just din situation.   

LVU-mål

Verahill Familjejuridik åtar sig uppdrag som offentligt biträde och ställföreträdare i mål gällande vård enligt LVU. Vår processchef Helena Kumblad har omfattande erfarenhet av LVU-mål och socialrätt då hon tidigare arbetat som specialist i kommun samt arbetat som advokat.   

I mål som rör frågor om tvångsomhändertagande av barn och unga enligt LVU (lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga) förordnar domstolen ett offentligt biträde för vårdnadshavarna samt för unga över 15 år. Du som vårdnadshavare samt du som ungdom över 15 år kan alltid framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Det offentliga biträdet bekostas av staten.Som ditt offentliga biträde är det vår uppgift är lämna råd och stöd och tillvarata dina intressen underLVU-processen. Vi vet att det kan vara en både främmande och jobbig upplevelse att gå igenom enLVU-process. Vårt sätt att arbeta är anpassat efter dina behov och vår utgångspunkt är att ge dig de bästa förutsättningarna för att du ska komma till tals under utredningen.  

Om du är under 15 år är det offentliga biträdet även din ställföreträdare. Det innebär att biträdet tar över dina vårdnadshavares ansvar i frågor som har medLVU-processen att göra och att du, trots att du saknar processbehörighet, kan överklaga ett beslut om vård enligt LVU genom din ställföreträdare.